Ethnic Groups in Mekong River Basin (MRB)

 1. เกราะพาทย์ (Kro Phat)
 2. เกรี่ยง (Kriang)
 3. เกล้ว (Klew)
 4. เกอะ จ่า ต่าที ต่าเตาะ (Koe Cha Tathi Tato)
 5. เกาะสะปะ (Ko Sapa)
 6. เกาะเหงี่ยเกิง (Ko Ngia Koeng)
 7. เกาะแม่ม่าย (The Legend of the Widow Island)
 8. เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต (Sukhwan)
 9. เกิบ (Koep)
 10. เกิม (Koem)
 11. เกิว โด๊ย ด๋อ (Koe Doi Do)
 12. เกิ้งโยน (Koeng Yon)
 13. เกีย เซียน ป๊อก (Kia Sian Pok)
 14. เกียวโถ่โอ่ (Kiaw Tho O)
 15. เก็บขวัญข้าว (Kep Khwan Khao)
 16. เก็บของป่า (Minor product gathering)
 17. เก็บผลไม้ (To harvest fruits)
 18. เก็บผัก (To harvest vegetables)
 19. เก็บสมุนไพร (To harvest herbs)
 20. เก็บเกี่ยวข้าว (To harvest rice)
 21. เก็บเห็ด (Kep Het)
 22. เก็ย เนว (Gay Neu)
 23. เก่ (Ke)
 24. เก่บ๊ะ (Ke Ba)
 25. เก้าเดือนรอมฎอน (Ramadan)
 26. เก๊ก เคีย (Kek Khia)
 27. เขตการปกครองตนเองปูเออ (Puer Autonomous County)
 28. เขตการปกครองตนเองหงเหอ (Honghe Autonomous County)
 29. เขตปกครองตนเองของลาหูว้า (Lahu and Va Autonomous County)
 30. เขตอันนัมตอนเหนือ (Northern Annam Menglian Dai)
 31. เขมร (Khmer)
 32. เขมรถิ่นไทย (Thai Khmer)
 33. เขมรป่าดง (Kuy)
 34. เขมรสูง (Northern Khmer)
 35. เขมรแดง (Red Khmer)
 36. เขย (Khoei)
 37. เขยกวาน (Khoei Kwan)
 38. เขา-นา-เล (Khao-Na-Le)
 39. เขาควาย (Khao Khwai)
 40. เขาพนมดงเร็ก (Phanom Dong Rak mountain)
 41. เขียง (Khiang)
 42. เข็ญ (Khen)
 43. เข่าแลง (Khao Laeng)
 44. เข้ากำ (Khao Kam)
 45. เข้าก๋ำ (Khao Kam)
 46. เข้าป่าหาฟืน (Khao Pa Ha Fuen)
 47. เข้าฟืนกรรม (Khao Fuen Kam)
 48. เค (Khe)
 49. เครือจะเกียระมูบ (Khruea Cha Kia Ra Mup)
 50. เครือญาติ (Kinship)
 51. เครือตะเก้อ (Khruea Ta Koe)
 52. เครื่องประดับศีรษะ (Headdress)
 53. เครื่องผูกยกเสาสูงมีชั้นเดียว (Khrueang Phuk Yok Sao Sung Mi Chan Diaw)
 54. เครื่องเขิน (Khrueang Khoen)/ (Lacquerware)
 55. เครื่องเซ่น (Khrueang Sen)/ (Offering)
 56. เครื่องเล่นดนตรี (Musical instruments)
 57. เคอม (Khoem)
 58. เคาะ (Kho)
 59. เคาะบัรวาหิต (Kho Ban Wa Hit)
 60. เคี้ยวหมาก (Khiaw Mak)
 61. เค้กข้าว (Khek Khao)
 62. เค้กแป้ง (Khek Paeng)
 63. เค้าผี (Khao Phi)
 64. เงอค้าแย่เกอะ (Ngoe Kha Yae Koe)
 65. เงาะ (Ngo)
 66. เงาะนุม (Ngo Num)
 67. เงาะป่า (Ngo Pa)
 68. เงาะพิ (Ngo Phi)
 69. เง้าแต้ก (Ngao Taek)
 70. เจย๋ง (Che Yong)
 71. เจรจาโขน (Cheracha Khon)
 72. เจาะง้อ (Cho Ngo)
 73. เจิ่นเตา (Choen Tao)
 74. เจิ้งชงหลิ่ง (Choeng Chong Ling)
 75. เจียงอี (Chiang I)
 76. เจียบฟาม (Chiap Fam)
 77. เจียบหือ (Chiap Hue)
 78. เจียบเฝย (Chiap Foei)
 79. เจียบเฝยยั้ว (Chiap Foei Yua)
 80. เจี่ยเซียนป๊อง (Chia Sian Pong)
 81. เจี๋ย เซียง เหฮียง (Chia Siang Hiang)
 82. เจี๋ยบยุ้งซุ้ยอิ๋ม (Chiap Yung Sui Im)
 83. เจี๋ยฮยั๋ง (Chia Yang)
 84. เจืองหาญ (Chueang Han)
 85. เจเลเลแนะ (Che Le Le Nae)
 86. เจ็ดเดือนราญับ (Rajab)
 87. เจ่วหย่า (Chew Ya)
 88. เจ่าซ่อทูเนอ (Chao So Thu Noe)
 89. เจ่าเสืองห่อยหะ (Chao Sueang Hoi Ha)
 90. เจ่าไหเนาะ (Chao Hai No)
 91. เจ้ยก๋อง (Choei Kong)
 92. เจ้าขี้เกียจ
 93. เจ้าจอมหัวเจ้าปูมหัว (Chao Chom Hua Chao Pum Hua)
 94. เจ้าจ้ำ (Chao Cham)
 95. เจ้าชมพู (Chao Chomphu)
 96. เจ้าชายงูขาว
 97. เจ้าบ่าว (Chao Bao)/ (Bridegroom)
 98. เจ้าปู่ (Chao Pu)
 99. เจ้าพิธี (Chao Phithi)
 100. เจ้าลาว (Chao Lao)
 101. เจ้าว้องฮ่อ (Chao Wong Ho)
 102. เจ้าสาว (Chao Sao)/ (Bride)
 103. เจ้าสุวัตนางบัวคำ (Chao Suwat Nang Buakham)
 104. เจ้าหลวงคำแดง (Chao Luang Kham Daeng)
 105. เจ้าหลวงเมืองล้า (Chao Luang Mueang La)
 106. เจ้าอนุวงศ์ (Chao Anouvong)
 107. เจ้าแห่งดิน (Chao Haeng Din)
 108. เจ้าโคตร (Chao Khot )
 109. เจ้าโฮงแป้นแผ่นทองเหลือ (Chao Hong Paen Phaen Thonglueang)
 110. เจ้าใบพายขี้ขโมย
 111. เจ๊ก (Jeks)
 112. เฉาเจ้ย (Chao Choe)
 113. เฉี่ย ยา แก่ว (Chia Ya Kaew)
 114. เฉ่าไช่เบือว (Chao Chai Bueaw)
 115. เช ชื้อนึง ยุก (Che Chuenueng Yuk)
 116. เชวตะหยั่ว (Chew Ta Yua)
 117. เชิญผีฟ้า (Choen Phi Fa)
 118. เชียงดงเชียงทอง (Chiangdong Chiangthong)
 119. เชียงตุง (Keng Tung)
 120. เชียงรุ่ง-เมืองฮำ (Chiang Hung-Mueang Ham)
 121. เชียดหาเจียบเฝย (Chiat Ha Chiap Foei)
 122. เชี่ยนฟัด (Chian Fat)
 123. เชี่ยนไง (Chian Ngai)
 124. เชือก (Chueak)
 125. เชื้อสายบาลาน (Banlan descent)
 126. เชื้อสายบาเกียว (Bankeo descent)
 127. เช็งเม้ง (Cheng Meng)
 128. เช่อก่องลุ่ย (Choe Kong Lui)
 129. เช่อเอ่อลาชิหน่อ (Choe Oe La Chi No)
 130. เช่อโต่เก่ (Choe To Ke)
 131. เซบั้งไพ (Se Bang Phai River)
 132. เซม (Sem)
 133. เซมัง (Semang)
 134. เซว (Sew)
 135. เซอทาขว้าง (Soe Tha Khwang)
 136. เซะอองซะโอ (Se Ong Sa O)
 137. เซามีแฮง (Sao Mi Haeng)
 138. เซิด (Soet)
 139. เซิ้ง (Soeng)
 140. เซิ้งกะด้ง (Soeng Ka-dong)
 141. เซิ้งบั้งไฟ (Soeng Bang Fai)
 142. เซีย (Sia)
 143. เซียงฮ่ม (Siang Hom)
 144. เซียงเมี่ยง (Xiang Miang)
 145. เซียงเหมี้ยง
 146. เซียม (Siam)
 147. เซียมัง (Semang)
 148. เซียวกิง (Siaw King)
 149. เซียวกึง (Siaw Kueng)
 150. เซียวเฮ้ย (Siaw Hoei)
 151. เซี่ยงเมี่ยงค่ำพญา (Chiang Miang Kham Phaya)
 152. เซ่นตะกวด (Sen Takuat)
 153. เซ่นสรวง (Sen Suang)
 154. เซ่อวือ (Soe Wue)
 155. เญอ (Yoe)
 156. เญียะอิหยัง (Yia I Yang)
 157. เญือะ (Yoe)
 158. เญือะคุมโม (Yoe Khum Mo)
 159. เญือะญู (Yoe Yu)
 160. เฒ่า (Thao)
 161. เฒ่าจ้ำ (Thao Cham)
 162. เฒ่าปอย (Thao Poi)
 163. เดนหวั่ว (Den Wan)
 164. เดปอทู่ (De Po Thu)
 165. เดะ (De)
 166. เดะเออะ (De Oe)
 167. เดาะ (Do)
 168. เดิมพี (Doem Phi)
 169. เดิ้ม (Doem)
 170. เดียเมี้ยน (Dia Mian)
 171. เดียไซ (Dia Sai)
 172. เดโมโซ (Demoso)
 173. เด่อะ (Doe)
 174. เด้อว (Doew)
 175. เตหน่า (Tena)
 176. เติ่มคู่ (Toem Khu)
 177. เติ่มเดี่ยว (Toem Diaw)
 178. เติ้ม (Toem)
 179. เติ๋น (Toen)
 180. เตียงแคร่ (Tiang Khrae)
 181. เตี่ยว (Tiaw)
 182. เตี่ยวกี (Tiaw Ki)
 183. เตี่ยวสะดอ (Tiaw Sado)
 184. เตี่ยวโหย่ง (Tiaw Yong)
 185. เตี๊ยด (Tiat)
 186. เต็ด (Tet)
 187. เต็ด เหวียน ด๊าน (Tet Wian Dan)
 188. เต่ยเจี้ยวเมี้ยน (Toei Chiaw Mian)
 189. เต่วโย่ง (Tew Yong)
 190. เต่า (Tao)
 191. เต้นกระทบสาก (Ten Krathop Sark)
 192. เต้นปลา (Ten Pla)
 193. เต้นลม (Ten Lom)
 194. เต๋า (Tao)
 195. เทครัว (The Khrua)
 196. เทพยดา (Thepphayada)/ (Deva)
 197. เทพห้าองค์
 198. เทศกาลน้ำ (Water Festival)
 199. เทศกาลเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
 200. เทอแย (Thoe Yae)